Plebiscyt na „Najfajniejszego Chłopaka”
 klas I –III, IV- VI i VII-VIII
w Naszej Szkole!
·          Samorząd Uczniowski organizuje Plebiscyt na najfajniejszego chłopaka w Naszej Szkole.
·          Jeśli uważasz, że  kolega zasługuje na miano najfajniejszego w naszej szkole, zagłosuj!
·          Swoje głosy będziecie mogli oddawać do dnia 26 września 2019r. do oznakowanej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do szkoły.
·          Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września!
 
Dla zwycięzców - niespodzianki!
Samorząd Uczniowski