PROCEDURA WDRO呕ENIA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PB nr 9

Wz贸r klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie internetowej i siedzibie

Wersja

1

Szko艂a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Data wydania

Strona

2/1

Indeks strony

A

 

WZ脫R KLAUZULI INFORMACYJNEJ UMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKO艁Y

(W zak艂adce z dziennikiem elektronicznym)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o

ochronie danych)

 

informuj臋, 偶e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko艂a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, ul. Sienkiewicza 25, 95-083 Kazimierz.

  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Sylwester Krawczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

  3. Dane osobowe Pana/i/ b臋d膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c og贸lnego rozporz膮dzenie o ochronie danych w celu realizacji obowi膮zk贸w okre艣lonych przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

  4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa.

  5. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw trzecich.

  6. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez czas okre艣lony obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

  7. Posiada Pan/i prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofni臋cia zgody.

  8. Przys艂uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych.

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi膮zkowe, a w pozosta艂ym zakresie jest dobrowolne.

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

(data i podpis administratora danych osobowych)