AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Skansenu w Kłóbce i Walewic uczniów klas I – III  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

Dnia 20 maja 2017r.  na terenie szkoły po raz piętnasty odbył się Festyn Szkolny, zorganizowany przez dyrektora szkoły p. Annę Skępską ,Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Honorowy Patronat nad festynem objął p. Tadeusz Borkowski – Wójt Gminy Lutomiersk.

Srebrna Góra – Park Narodowy Gór Stołowych – Nowa Ruda – Zagórze Śląskie

Ogólnopolski tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy.

   Dnia 25 kwietnia 2017r. uczniowie klasy III pisali swój pierwszy "poważny" sprawdzian podsumowujący wiadomości i umiejętności zdobyte w cyklu trzyletniej nauki w szkole podstawowej.