KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

     W związku z zawieszeniem zajęć w klasach 4-8 od poniedziałku 26 października zajęcia odbywać się będą zdalnie zgodnie z Regulaminem przesłanym do Państwa na indywidualne konta w Librusie oraz zamieszczonym na stronie Szkoły (w zakładce Do pobrania).

Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne i klasy 1-3 kontynuują naukę stacjonarną w szkole. Świetlica oraz biblioteka pracować będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Obiady wydawane będą w dotychczasowych godzinach dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas 1-3. Bez zmian funkcjonować będą dowozy (poranny i pierwszy, popołudniowy kurs) .

Do szkoły uczniowie wchodzą zgodnie z dotychczasowym podziałem wejść (łącznik szkoły) przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Dzieci przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez rodziców lub inne, upoważnione, pełnoletnie osoby (także ze świetlicy).

Na bieżąco będziemy informować Państwa na stronie szkoły i Librusie nt. ewentualnych zmian dotyczących organizacji funkcjonowania Szkoły.

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły- Anna Skępska