Harmonogram egzamin贸w 贸smoklasisy  

 

 • egzamin_8_klasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 贸smoklasisty 2020 roku

 Na podstawie:

 • 7 wrze艣nia 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z p贸藕n. zm.)
 • rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i sposobu przeprowadzania egzaminu 贸smoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z p贸藕n. zm.)
 • rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z p贸藕n. zm.)
 • 搂 11i ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg贸lnych rozwi膮za艅 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o艣wiaty w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z p贸藕n. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw o艣wiaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu 贸smoklasisty w 2020 r.- 16-18 czerwca

Harmonogram egzaminu 贸smoklasisty

W szko艂ach dla dzieci i m艂odzie偶y oraz w szko艂ach dla doros艂ych, w kt贸rych nauka ko艅czy si臋 w semestrze wiosennym W szko艂ach dla doros艂ych, w kt贸rych nauka ko艅czy si臋 w semestrze jesiennym
W terminie g艂贸wnym
 1. j臋zyk polski 鈥16 czerwca 2020 r. (wtorek) 鈥 godz. 9:00

 1. matematyka 鈥17 czerwca 2020 r.(艣roda) 鈥 godz. 9:00

 1. j臋zyk obcy nowo偶ytny 鈥18 czerwca 2020 r. (czwartek) 鈥 godz. 9:00
Egzamin odby艂 si臋 w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym
 1. j臋zyk polski 鈥7 lipca 2020 r. (wtorek) 鈥 godz. 9:00

 1. matematyka 鈥8 lipca 2020 r.(艣roda) 鈥 godz. 9:00
 1. j臋zyk obcy nowo偶ytny 鈥9 lipca 2020 r. (czwartek) 鈥 godz. 9:00
 2. j臋zyk polski 鈥16 czerwca 2020 r. (wtorek) 鈥 godz. 9:00

 1. matematyka 鈥17 czerwca 2020 r.(艣roda) 鈥 godz. 9:00
 1. j臋zyk obcy nowo偶ytny 鈥 18 czerwca 2020 r. (czwartek) 鈥 godz. 9:00

W przypadku egzaminu 贸smoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin og艂aszania wynik贸w egzaminu 贸smoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szko艂om wynik贸w i za艣wiadcze艅 do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania za艣wiadcze艅 oraz informacji zdaj膮cym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania egzaminu 贸smoklasisty z poszczeg贸lnych przedmiot贸w

Czas trwania (min)
arkusz
standar-dowy
przed艂u偶enie czasu, o kt贸rym mowa w pkt. 17. Komunikatu* arkusz dla os贸b z autyzmem, w tym z zespo艂em
Aspergera
arkusz dla os贸b s艂abo- widz膮cych arkusz dla os贸b niewido-mych arkusz dla os贸b
s艂abo s艂ysz膮cych
i nies艂ysz膮-cych
arkusz dla os贸b
z niepe艂no-sprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
j臋zyk polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
j臋zyk obcy nowo偶ytny 90 do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. wsprawie szczeg贸艂owych sposob贸w dostosowania warunk贸w i form przeprowadzania egzaminu 贸smoklasisty w roku szkolnym 2019/2020