Obchody Święta Patrona Szkoły – Marii Konopnickiej  

Dnia 23. 05. 2019r. w szkole uczczono 177 rocznicę urodzin patronki - Marii Konopnickiej.

Z tej okazji odbyła się akademia z udziałem zaproszonych gości: księdza Dariusza Graczyka – proboszcza parafii w Kazimierzu, p. Tadeusza Borkowskiego – wójta Gminy Lutomiersk, p. Tadeusza Rychlika – przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk, p. Agnieszki Kiedrzyńskiej – dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele Rady Rodziców: p. Monika Petera – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Sylwia Studniarek – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, p. Klaudia Bednarczyk – skarbnik Rady Rodziców, p. Agnieszka Dargiel – przedstawiciel Rady Rodziców. Szczególnymi i honorowymi gośćmi były krewne patronki szkoły Marii Konopnickiej: p. Joanna Modrzejewska – prawnuczka Marii Konopnickiej oraz p. Elżbieta Twardowska – praprawnuczka Marii Konopnickiej.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy i złożono wiązankę kwiatów w kąciku patrona szkoły. W dalszej części głos zabrała p. Anna Skępska – dyrektor szkoły. W przemówieniu odniosła się do dokonań patronki szkoły na polu literackim, społecznym jak również rodzinnym. W dalszej części uroczystości zgromadzeni goście, uczniowie i nauczyciele obejrzeli przedstawienie pt.: ,,Niezabudka’’. Mali aktorzy z klasy II i III w scenerii wiejskiego ogródka pełnego kwiatów, ziół i motyli recytowali wiersze. Temat przewodni przedstawienia stanowiły zasady kulturalnego zachowania się dzieci. Atrakcyjności przedstawieniu nadały taniec i śpiew jak również kolorowe stroje oraz rekwizyty aktorów. Uroczystość przygotowały p. A. Wiśniewska, p. M. Głodny.

 

 • DSC01905
 • DSC01906
 • DSC01910
 • DSC01911
 • DSC01913
 • DSC01914
 • DSC01915
 • DSC01917
 • DSC01918
 • DSC01920
 • DSC01921
 • DSC01922
 • DSC01925
 • DSC01928
 • DSC01929
 • DSC01931
 • DSC01932
 • DSC01934
 • DSC01935
 • DSC01936
 • DSC01939
 • DSC01940
 • DSC01943
 • DSC01944
 • DSC01945
 • DSC01947
 • DSC01951
 • DSC01953
 • DSC01955
 • DSC01957
 • DSC01961
 • DSC01964
 • DSC01965
 • DSC01966
 • DSC01969
 • DSC01971
 • DSC01974
 • DSC01977