Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2019/2020  

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2019/2020. W związku z tym lista dzieci przyjętych umieszczona jest w szkole na tablicy ogłoszeń.

                                                                               Z poważaniem

                                                                               Anna Skępska